Què és el dirty data?

Què és el dirty data?

A la popularitat que evidenciem amb els sistemes de big data, que ens permeten la personalització tant d’apps i de publicitat com de pàgines web, la presència de dades falses es torna en un problema cada dia més gran. Aquí ens referim al dirty data, això és la informació errònia o falsa que brinda un usuari per proporcionar alguna imatge en particular o protegir la privacitat.
És a dir, el dirty data engloba totes les dades incompletes, incorrectes, obsolets o duplicats que es troben en els perfils d’usuaris i en les bases de dades que posseeix alguna empresa en particular. És lògic suposa que el dirty data ocasiona grans problemes en els sistemes encarregats de big data, el qual té com a funció conèixer i perfilar als consumidors o possible clientela per així ajustar alguna campanya, oferta o un determinat producte.

Presència del dirty data al web:seo barcelona

És comú preguntar-se per què existeix el dirty data, la resposta més lògica, i la usual, és la del poder subministrar dades falses amb un clar objectiu delictiu, però, aquest no és l’únic motiu, són diverses les raons que porten als usuaris a facilitar una informació irreal o poc fidedigna.
És de coneixement general que les dades són els condicionants principals de les campanyes empresarials, la personalització dels productes i l’exclusió o inclusió d’algun grup segons quines característiques i el que es busca. Podem trobar usuaris que, ja que no aconsegueixen percebre un valor real al moment de cedir les seves dades, subministren de manera deliberada informació falsa per incloure o excloure a certs grups d’acord a la seva voluntat.

Podem trobar-nos molts usuaris que senten certa retenció sobre introduir algun tipus d’informació que pot considerar summament personal i privada, per ser ofertes a certs sistemes. En aquestes situacions, i amb l’objectiu de poder accedir a una campanya en on se li sol·liciti alguna informació en específic, procedeixen a proporcionar les dades, però col·locant informació errònia i, així, protegeix la seva privacitat.

Segons percentatges establerts per consultores com Verve o Hocelot, ens trobem parlant que, 01:00 aproximat del 60% dels usuaris, aporten com a mínim una dada errònia quan els mateixos són requerits a través de l’Internet. Això representa un nombre força alt que hem de considerar al moment d’establir, crear i organitzar qualsevol campanya, per veure’ns afectats el mínim possible per aquesta pràctica, la qual pot resultar perjudicial.

seo en barcelona

Leave a Reply

css.php